Zpracování osobních údajů

 

 1. Uděluji tímto souhlas Drásal Team Holešov, z.s. Střelnice , Holešov, IČ: 47935251 (dále jen „správce“), aby ve smyslu nařízení č. 679/2016 o ochraně osobních údajů fyzických osob (dále jen „GDPR“) zpracovával tyto osobní údaje: rok narození, státní příslušnost, dosažený čas, fotografie (tyto údaje jsou nezbytné pro Vaše zařazení do správné výsledkové kategorie dle pravidel, a Vaši identifikaci jako konkrétního účastníka, zpravodajské a publikační činnosti); jméno, příjmení, adresa bydliště, e-mail (tyto údaje jsou nezbytné pro primární komunikaci mezi námi a Vámi jako účastníkem, který se na danou akci registruje).
 2. Tyto osobní údaje je nutné zpracovat pro účel registrace na Challenge Force Obr Drásal. Údaje budou správcem zpracovány po dobu nezbytně nutnou k naplnění účelu nebo do odvolání souhlasu.
 3. S výše uvedeným zpracováním uděluji výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět a to například zasláním e-mailu info@drasal.cz .
 4. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro správce mohou zpracovávat i zpracovatelé, jejichž součinnost je nezbytná pro organizaci a realizaci závodu. Údaje jsou poskytovány pouze v rozsahu nezbytně nutném a je tak činěno na základě uzavřené zpracovatelské smlouvy. Vaše osobní údaje nejsou poskytovány partnerským subjektům, které se svojí činností nepodílí přímo na realizaci challenge a nejsou žádným způsobem poskytovány dalším třetím stranám.
 5. Dle GDPR máte právo:
 6. Vzít souhlas kdykoliv zpět
 7. Požadovat informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme

-Jako správci údajů jsme povinni Vám poskytnout veškeré informace o Vašich osobních údajích, které zpracováváme, jakým způsobem je zpracováváme, na základě jakého právního základu, komu je dále poskytujeme a po jakou dobu je budeme zpracovávat.

 1. Vyžádat si přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit

- V případě, že dojde ke změně ve Vašich osobních údajích, nebo jsou některé Vaše údaje nepřesné nebo neúplné, máte právo, abychom údaje opravili.

 1. Výmaz osobních údajů

-Jako jednotlivec máte právo požádat o vymazání nebo opravu svých osobních údajů v případě, že je splněna některá z následujících podmínek (osobní údaje již nejsou potřebné pro účel, pro který byly původně získány a následně zpracovávány; pokud odvoláte svůj souhlas se zpracováním, které bylo založeno právě na udělení Vašeho souhlasu a není žádný další právní důvod pro zpracovávání; Vaše námitka na zpracování údajů na základě oprávněných zájmů správce bude opodstatněná a správná; zpracování Vašich osobních údajů je nebo bylo v rozporu s Nařízením; nebyl udělen rodičovský souhlas se zpracováním osobních údajů dětí mladších 15 let

 1. Vznést námitku proti zpracování

- Vaším právem je vznést námitku proti  zpracování osobních údajů na základě našeho oprávněného zájmu nebo plnění úkolu ve veřejném zájmu, zpracovávání osobních údajů pro direct marketing a zpracování pro vědecké nebo historické výzkumy nebo statistiky.

 1. Omezení zpracování osobních údajů

-V případě oprávněného využití tohoto práva bude zastaveno zpracovávání Vašich údajů, a to v případě splnění jedné z následujících podmínek (dokud neověříme vaše údaje, jejichž správnost zpochybníte; zpracování nemá právní základ, nicméně Vaší volbou bude omezit zpracování před úplným výmazem osobních údajů; Vaše osobní údaje jako správci již nevyužíváme, nicméně Vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků

Hlavní partneři

Kooperativa Cardion

 Za podpory

PPF Nadace

Oficiálni partner mobility

Škoda auto

 

 

Partneři

logo české spořitelny T-mobile Lawi Balíkovna Nutrend Lesy ČR Zdravotní pojišťovna

 

 

Oficiální dodavatelé

Beko Alpa PlayStation Velkotržnice Lipence TKF Rajec Cargo Horalky Alltraining.cz

 

 

Dodavatelé cen

Loap Kilpi logo 3F logo Dermacol logo Craft

 

 

Generální mediální partner

Nova

Hlavní mediální partneři

iDNES Premium

 

 

Mediální partneři

Rádio Impuls VELO mtbs

Cyklistická sekce

Trek

 

 

Za podpory

Nadace ČEZ Centrech rehabilitační a sportovní péče Kudy z nudy

Marketingový parner

Trek

 

 

Lokální partneři

Partner Partner Raab Computer Decathlon Crussis